Uit hst 8. Groei en fusies

Polikliniekverpleegkundigen en physician-assistant

Begin jaren ’90 werd in overleg met de Raad van Bestuur geprobeerd financiering te krijgen voor polikliniekverpleegkundigen. Het doel van deze functie was 1) kwaliteitsverbetering van de poliklinische zorg voor chronische aandoeningen zoals MS, Parkinson, epilepsie, oncologie en beroerte; 2) overname van werk van specialisten voor patiënten met de hierboven genoemde chronische aandoeningen door speciaal opgeleide verpleegkundigen; 3) verkleinen van de afstand tussen verpleegkundigen op de afdeling neurologie en de artsen op de polikliniek door deze verpleegkundigen de mogelijkheid te bieden gedurende enkele dagdelen op de polikliniek te werken. De maatschap wilde daarmee de motivatie voor verpleegkundigen vergroten om op de afdeling neurologie te werken. Het duurde vele jaren voor de financiering van een polikliniekverpleegkundige rond was. In het jaarverslag van 1999 is te lezen: “De wens om een verpleegkundig consulente aan te stellen voor de begeleiding van patiënten met vooral chronische aandoeningen is nog niet gehonoreerd…” door de Raad van Bestuur. Koehler schreef in 2000 een projectplan voor de functie van “poliverpleegkundige neurologie”, waarin functieprofiel en opleidingsplannen beschreven staan. In 2001 kwam eindelijk de financiële ruimte om twee personen aan te trekken: Jolan Hendriks en Anouk van der Kwaak, samen 0,2 fte voor respectievelijk Parkinson- en MS-patiënten.(fig. 9)Fig. 8.9. Poliverpleegkundigen Anouk vd Kwaak en Jolan Hendriks 2001