Collegereeks geschiedenis v.d. neurologie

In mei 2022 werd in het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (tmgn.nl) begonnen met de opnames van een collegecyclus Geschiedenis v.d. Neurologie. De eerste drie colleges zijn inmiddels op de website van het TMGN te zien: Colleges Geschiedenis Neurologie – Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (tmgn.nl)

Inleiding: Het localisatieconcept in de neurologie – Het neurologisch onderzoek – Het röntgenologisch onderzoek in de neurologie