SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Op de ondergeschikte pagina's treft u informatie over 25 jaar Sectie geschiedenis, 
de historische stukken in De Neuroloog, het programma en de opnames van november 2021,
en de opname van de lunchlezing over Ada Potter & Elise Winkler-Junius.

De Sectie heeft ook een eigen website op de website van de NVN: click hier