SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

 

24e Jaarvergadering 2017

Vrijdag (middag) 17 november

v.a. 12.30 uur

 

Splendor, Amsterdam

Nieuwe Uilenburgerstraat 116, 1011 LX, Amsterdam (vlak achter het Waterlooplein en op loopafstand v.a. het Centraal Station)

V.a. 12.30 uur ontvangst (koffie/thee)

THEMA:Geschiedenis van anatomische, fysiologische en klinische aspecten van het cerebellum (met speciale aandacht voor Nederlandse bijdragen)

13.15 – 13.55 uur 17e en 18e eeuw met o.a. Willis en Tulp                                Peter Koehler

13.55 – 14.35 uur Gall en Flourens over de functie van het cerebellum.        Paul Eling

14.35 – 15.15 uur 20e eeuw met o.a. Bolk, Brouwer en Voogd                         Jan Voogd

 

15.15 – 15.45 uur Pauze:

 

15.45 – 16.25 uur Magnus-Rademaker filmcollectie: cerebellectomieën               Kimberley Fleuren

16.25 – 17.05 uur: Historische afspecten van cerebellumchirurgie (Oljenick)     Rob Groen

17.05 – 17.45 uur (Korte) geschiedenis van gedrags- en cognitieve functies van cerebellum  Philippe Paquier

17.45 – 18.30 drankje en hapje

 

Bent u van plan te komen? Stuur een e-mail naar pkoehler@neurohistory.nl

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 40 euro overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347.