SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

 25e! Jaarvergadering 2018

Vrijdag 23 november (Boerhaave Museum, Leiden): Thema “De visualisatie van de hersenen door de tijd”

 

 Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 40 euro overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347.