SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Op deze pagina treft u het programma van de jaarvergadering van de Sectie (Werkgroep) Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie: indien blanco, dan is het programma voor het betreffende jaar nog niet bekend.

De Sectie heeft ook een eigen website: click hier