SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Op deze pagina treft u het programma van de jaarvergadering van de Sectie (Werkgroep) 
Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie: indien blanco, dan is het 
programma voor het betreffende jaar nog niet bekend.

De Sectie heeft ook een eigen website: click hier

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

28e Jaarvergadering 2021 Vrijdag 26 november v.a. 13.00 uur

Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) Foksdiep 4, 8321MK Urk

U kunt v.a. 11.00 uur terecht om het Trefpunt wat uitgebreider te bekijken onder 
begeleiding van een van de vrijwilligers; tussen 12.15 en 12.45 uur is er gelegenheid 
te lunchen (à € 10 p.p.)** Impressies en lezingenprogramma vindt u op TMGN

PROGRAMMA

 THEMA: “Tussen leven en dood”

Voordrachten 


13.30 - 14.10 uur Joost Bierens*: Geschiedenis van reanimatie

14.10 - 14.45 uur Peter Koehler: Schijndood in de 18e eeuw (Nederland)

14.45 - 15.20 uur Berry Kremer: Geschiedenis van hersendood (en orgaandonatie)

15.20- 15.45 uur Pauze: 

15.45 - 16.20 uur Manon Auffret* A history of morphine addiction

16.20 - 16.55 uur Bart Lutters. Spina bifida; historische aspecten.

16.55 – 17.45 uur Sophie Oosterwijk*. Een macabere medicus? De dodendans van 
Salomon van Rusting (1707)

V.a. 17.45 uur nog wat napraten


===============================================  

* Prof. dr. Joost (JJLM) Bierens MD PhD MCPM; Research Group Emergency and 
Disaster Medicine; Vrije Universiteit Brussel. Hij is anesthesioloog en 
consulent-bestuurder van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, 
Amsterdam. Zie ook Joost Bierens - regedim (vub.be)

Manon Auffret (PharmD, PhD) is Post-doctorante/Postdoctoral researcher -  
Université de Rennes 1 - Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes 
EA 4712 Comportement et Noyaux Gris Centraux. Zij was Coordinatrice de la 
Semaine du Cerveau à Rennes  / Brain Awareness Week Organizer in Rennes, 
France en co-organisatrice du 25ème congrès de l'ISHN -International Society 
for the History of the Neurosciences (Rennes, reporté au 9 Juillet 2021) / 
ISHN 25th meeting Organizer (Rennes, postponed to July 9, 2021)

Sophie Oosterwijk is kunsthistorica, freelance spreker, redacteur en 
vertaler. Zij behaalde academische graden aan verschillende universiteiten: 
MA (Leiden), MA (York), PhD (Leicester), PhD (Leiden), FSA. 
Meer informatie is te vinden op Dr Sophie Oosterwijk (soosterwijk.org)

=============================================== 

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler@neurohistory.nl

**NB vanwege Covid-19 zijn er in de zaal 35 plaatsen. 
De overige deelnemers kunnen de voordrachten via de life-stream volgen. 
Wilt u uw voorkeur voor zaal of life-stream aangeven?

---------------------------------------

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de 
jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 50 € (studenten en AIOS 25 €) 
overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te 
Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347
NB indien u met de rondleiding meedoet en blijft lunchen graag 10 € extra