SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Op de ondergeschikte pagina's treft u informatie over 25 jaar Sectie geschiedenis, de 
colleges geschiedenis der neurologie, de historische stukken in De Neuroloog, het 
interview met em. prof. Jan Voogd (neuroanatoom), het programma en de opnames van de 
werkgroep bijeenkomst november 2021, het programma voor 25 november 2022, en de opname 
van de lunchlezing over Ada Potter & Elise Winkler-Junius.

De Sectie heeft ook een eigen website op de website van de NVN: 
click hier https://www.neurologie.nl/vereniging/organisatie/werkgroepen/geschiedenis-der-neurowetenschappen/activiteiten/