Books:

–          Koehler PJ. Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard [The localisation concept in neurology of Brown-Séquard]. Amsterdam, Rodopi, 1989

–          Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM. Het neurologisch onderzoek in eponiemen Nijmegen, Arts & Boeve, 1995

–          Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMS. Neurological Eponyms, New York, Oxford University Press, 2000.

–          Koehler PJ, Wetzels MHG. Schat der Genees-konste. Catalogus van de Medisch Historische Bibliotheek Limburg  [Treasure of medicine. Catalogue of the Medical Historical Library  Limburg] and supplement. Heerlen, 2000.

–          Bisschops W, Koehler PJ (red). Artsen in de Oostelijke Mijnstreek. 90 jaar afdeling KNMG en omstreken. Heerlen, Atrium Medisch Centrum, 2007.

–          Koehler PJ, Franke CL. Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.

–           Groen RJM, Kloet A, Koehler PJ. De ontwikkeling van de neurochirurgie in Nederland. Utrecht, Matrijs, 2023.