Richtlijnen:

Koehler PJ (voorz.) et al. namens de Ned Ver Neurol

Richtlijnen diagnostiek en behandeling chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen. Utrecht, 1997