Bookchapters :

 1. Koehler PJ. Brown-Séquard’s localization concept. The relati­onship with Sherrington’s “integrative action” of the ner­vous system. In: Clifford Rose F(ed.), Neuroscience across the centuries, Londen, Smith Gordon, 1989:135-8.
 2. Koehler PJ. Isaäc van Deen en Benedikt Stilling. Meningsver­schillen over de functie van het ruggemerg in de negentiende eeuw. In: Kuiters, Tavy  & van Woerkom, eds. (Liber amori­cum dedicatus dr. L.J. Endtz) Een Haagse neuroloog. ‘s-Gravenha­ge, Pasmans, 1991.
 3. Koehler PJ. “Triple-H syndrome”; a treatable cause of headache. In: Hogen­huis LAH, Steiner TJ, eds. Headache and Migraine. Utrecht, Bunge, 1992.
 4. Koehler PJ. Referred facial pain from lungcarcinoma. In: Stei­ner TJ, Hogenhuis LAH, eds. Headache and Migraine 2. Utrecht, Bunge, 1993 pp.24-7.
 5. Koehler PJ. Headache in Tulp’s “Observationes Medicae”. In: Hog­enhuis LAH, Steiner TJ, eds. Headache and Migraine III Utrecht,Bun­ge,1994.
 6. Koehler PJ. Cheyne-Stokes ademhaling. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.11-5.
 7. Koehler PJ. Jackson’s epilepsie. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.114-9.
 8. Koehler PJ. De reflex van Chad­dock. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.138-40.
 9. Koehler PJ. De reflex van Von Monakow. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.156-60.
 10. Koehler PJ. De proef van Barré. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.90-4.
 11. Koehler PJ. De proef van Mingaz­zini. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.120-3.
 12. Koehler PJ. Het Brown-Séquard syndroom. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.189-95.
 13. Koehler PJ. Enkele nog niet genoemde eponie­men. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Arts NJM, eds. Het neurologisch onderzoek in eponiemen. Nijmegen, Arts & Boeve, 1995, pp.257-67.
 14. Valkenburg A, Koehler PJ. Tolosa-Hunt syndrome and cluster headache; comparative pathophysiology. In: Hogenhuis LAH, Steiner TJ, eds. Headache and Migraine IV. Heerlen, Anglo Dutch Migraine Association, pp. 53-63.
 15. Koehler PJ. Het belang van de bestudering van niet-Engelsemedisch-historische tek­sten. Van Swietens “Commentaria” in: Jägers G, Klinkeberg J, De Ruwe M, eds. Behouden en beheren, benutten en begeren. Boekje open over de Jezuïetencollectie van de Universiteit Maastricht. Maastricht, Universiteitsbibliotheek, 1996
 16. Koehler PJ: The evolution of British neurology in comparison to other countries. In: Rose FC, ed. A short history of neurology, 1660 – 1910: The British contribution. London, Butterworth-Heinemann, 1999, pp.58-71
 17. Koehler PJ. Etiology and pathophysiology of headache in the 17th century, as illustrated by the work of Johan van Beverwijck. In: Keyser A, MacGregor EA, eds. Headache and Migraine. Nijmegen, Anglo Dutch Migraine Association, 1999.
 18. Koppejan E, Koehler PJ. Aspects of sumatriptan abuse headache in migraine patients.In: Keyser A, MacGregor EA, eds. Headache and Migraine. Nijmegen, Anglo Dutch Migraine Association, 1999.
 19. Koehler PJ, Lyons JB. Cheyne-Stokes breathing. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp. 71-6.
 20. York GK, Koehler PJ. Jacksonian Epilepsy. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.94-9.
 21. Koehler PJ. The Barré and Mingazzini tests. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.219-26.
 22. Keppel Hesselink JM, Koehler PJ. Romberg’s sign. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.166-71.
 23. Koehler PJ, Aminoff MJ. The Brown-Séquard syndrome. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.200-6.
 24. Koehler PJ, Greenblatt SH. The Chiari malformation. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.277-82.
 25. Koehler PJ.Friedreich’s ataxia. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.316-21.
 26. Riccardi VM, Koehler PJ. Von Recklinghausen’s disease. In: Koehler PJ, Bruyn GW, Pearce JMP, eds. Neurological Eponyms. New York, Oxford University Press, 2000, pp.357-65.
 27. Mulleners WM, Vredeveld JW, Koehler PJ, Chronicle EP. Cortical hyperexcitability in migraine. A transcranial magnetic stimulation study. In: Chronicle EP, Couturier EGM, Keyser A, eds. Headache and migraine, Nijmegen, Anglo-Dutch Migraine Association, 2001, pp. 39-44.
 28. Eekers PJE, Koehler PJ. Cluster headache and smoking. In: Chronicle EP, Couturier EGM, Keyser A, eds. Headache and Migraine, Nijmegen, Anglo-Dutch Migraine Association, 2001, pp. 32-8.
 29. Koehler PJ. François Magendie. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences. San Diego, Academic Press, 2002.
 30. Koehler PJ. Carl Wernicke. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences. San Diego, Academic Press, 2002.
 31. Koehler PJ. Cornelis Winkler. In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands. Amsterdam, Boom, 2002, pp.393-401.
 32. Koehler PJ. Extra-academic centres.In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands. Amsterdam, Boom, 2002, pp.37-51.
 33. Bruyn GW, Koehler PJ. Dutch-authored neurological publications. In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands. Amsterdam, Boom, 2002, pp.71-92.
 34. Bruyn GW, Koehler PJ. Neurology in Twentieth Century Netherlands. In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands Amsterdam, Boom, 2002, pp.13-24.
 35. Eling P, Koehler PJ. Academic centres of neurology. In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands Amsterdam, Boom, 2002, pp.25-36.
 36. Bruyn GW, Koehler PJ. Bernardus Brouwer.In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands. Amsterdam, Boom, 2002; pp.299-308.
 37. Koehler PJ. Introduction. In: Frederiks JAM, Bruyn GW, Eling P, eds. History of Neurology in the Netherlands. Amsterdam, Boom, 2002
 38. Kruip MJH, Koehler PJ. The diagnosis of cluster headache in primary care. In: Sorbi MJ, Couturier EGM, Cull RE (eds), Headache and Migraine, Utrecht, University Press, 2002, pp.66-76.
 39. Koehler PJ. 8th Marcia Wilkinson Lecture. Headache history & history of headache: a day on ‘Cephamal farm’. In: Sorbi MJ, Couturier EGM, Cull RE (eds), Headache and Migraine, Utrecht, University Press, 2002, pp.176-85.
 40. Koehler PJ. Seminal cases in the history of migraine. A selection of auto-observations. In: Sorbi MJ, Couturier EGM, Mérelle SYM (eds.) Headache and migraine 9, Utrecht, Anglo-Dutch Migraine Association, 2006, pp. 155-69.
 41. Koehler PJ. Ontwikkeling van de kennis over beroerte. In: Franke CL, Limburg M (red). Handboek cerebrovasculaire aandoeningen. Utrecht, De Tijdstroom, 2006, pp. 169-83.
 42. Isler H, Koehler PJ. History of Headache. In: Jes Olesen, Peter Goadsby, Nabih Ramadan, Peer Tfelt-Hansen, K. Michael A. Welch (eds.) The Headaches (3rd edition). Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2006, pp.1-7
 43. Koehler PJ. Bernard Brouwer’s betekenis voor de Nederlandse neurologie en wetenschap. T.g.v. zijn 125e geboortejaar. Brouwer-bundel, SGN/NVN, 2006, pp.
 44. Koehler PJ. Eindeloze inspiratie. Over de invloed van Charcot op Franse naturalistische romans van Emile Zola, Joris Karl Huysmans, Alphonse en Léon Daudet. In: Haan J, Meulenberg F, Maassen H, red. Tante krijgt een toeval en andere essays over neurologie en literatuur. Overveen, Belvedère, 2006, pp.172-80.
 45. Koehler PJ. Charles-Edouard Brown-Séquard. In:Bynum WF, Bynum E. Dictionary of Medical Bibliography. 2007;1:269-70.
 46. Koehler PJ. Joseph Babinski. In: Bynum WF, Bynum E. Dictionary of Medical Bibliography. 2007;1:142-3.
 47. Koehler PJ. Cornelis Winkler. In: Bynum WF, Bynum E. Dictionary of Medical Bibliography. 2007;5:1311-12.
 48. Koehler PJ. Neuroscience in the work of Boerhaave and Haller. In: Whitaker H, Finger S, Smith C. Brain, mind and medicine: essays in eighteenth century neuroscience. New York, Springer, 2007, pp. 213-231.
 49. Koehler PJ. Mens en migraine: van gal tot gen. Tentoonstellingscatalogus: Ziek: tussen lichaam en geest. Gent, 2007.
 50. Toorn F vd, Koehler PJ. Dipyridamol and headache: a critical review. In: Couturier EGM, Sorbi MJ, Van Bokhorst J (eds.) Headache and migraine 10. Amsterdam, Anglo-Dutch Migraine Association, 2008, pp. 217-24.
 51. Staatsen S, Koehler PJ. Red ear syndrome: three patients and review. In: Couturier EGM, Sorbi MJ, Van Bokhorst J (eds.) Headache and migraine 10. Amsterdam, Anglo-Dutch Migraine Association, 2008, pp. 225-31.
 52. Koehler PJ. Een geschiedenis van honderd jaar ziekenhuisgeneeskunde in de Oostelijke Mijnstreek. In: Bisschops W, Koehler PJ (red). Artsen in de Oostelijke Mijnstreek. 90 jaar afdeling KNMG en omstreken. Heerlen, Atrium Medisch Centrum, 2007.
 53. Koehler PJ. Altijd hoofdpijn. In: Van Gijn J, Van Dijk G. Probleem georiënteerd denken in de neurologie, Utrecht, De Tijdstroom, 2009, pp. 159-65.
 54. Haane D, Koehler PJ. Clusterheadache and O2. Is it possible to predict which patients will be relieved? In: Lane R, Couturier EGM (eds.) Headache & Migraine. London, in press
 55. Backx A, Haane D, Koehler PJ. Cluster headache and oxygen. Is it possible to predict which patients will be relieved? A retrospective cross-sectional correlation study. In: Lane R, Couturier EGM (eds.) Headache & Migraine. London, in press.
 56. Koehler PJ. A history of non-drug treatment in migraine. In: Lane R, Couturier EGM (eds.) Headache & Migraine. London, in press
 57. Te Lintelo MP, Koehler PJ. Cluster headache sine headache. In: Lane R, Couturier EGM (eds.) Headache & Migraine. London, in press
 58. Koehler PJ. François Magendie. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 59. Koehler PJ. Carl Wernicke. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences. San Diego, Academic Press, 2012.
 60.  Koehler PJ. Douglas Argyll-Robertson. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 61. Koehler PJ. Josef P. Brudzinski. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 62. Koehler PJ. Hans-Gerhard Creutzfeldt. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 63. Koehler PJ. Nikolaus Friedreich. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 64. Lanska D, Koehler PJ. Paul Hoffmann. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 65. Koehler PJ. Alfons Jakob. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 66. Koehler PJ. Ernö Jendrassik. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 67. Koehler PJ. Vladimir M Kernig. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 68. Koehler PJ. Charles Lasègue. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 69. Koehler PJ. Jean Lhermitte. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 70. Koehler PJ. Franciscus dele Boë, Sylvius. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 71. Lanska, D, Koehler PJ. Jules Tinel. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 72. Koehler PJ. Robert B. Todd. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 73. Koehler PJ. Augustus V. Waller. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 74. Koehler PJ. Johann Hoffmann. In: Aminoff MJ, Daroff RB. Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition. San Diego, Academic Press, 2012.
 75. Koehler PJ. “Charcot, La Salpêtrière and Hysteria as Represented in European Literature”. In Finger S, Stiles A, Boller F. Neurology and the Arts (Progress in Brain Research). New York, Elsevier, 2014, pp.93-122.
 76. Haan J, Koehler PJ. Hysteria: neurology or psychiatry? ‘ Answers’ from fiction. In Bogousslavsky J. Hysteria: the modern birth of an enigma. Berlin, Karger, 2014
 77. Koehler PJ. Tragedy behind a facial nerve paralysis. In. Vilensky J. Cranial nerves, …
 78. Koehler PJ. Peripheral nerve injuries during World War I. In: Tatu L, Bogousslavsky J (eds.). War Neurology. Basel, Karger, 2015.
 79. Koehler PJ, Franke CL. Inleiding en verantwoording. In: Koehler PJ, Franke CL, red. Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 80. Koehler PJ. Van zenuw- en zielsziekten naar neurologie in Nederland. In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 81. Koehler PJ. Van St. Joseph-Ziekenhuis naar Zuyderland Medisch Centrum. In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 82. Koehler PJ. Joop G. Y. de Jong, nestor van de neurologie in Heerlen. In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 83. Koehler PJ. De psychiatrisch-neurologische afdeling (1925-1974). In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 84. Koehler PJ. Groei en fusies in de periode 1988-2015. In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 85. Koehler PJ. De opleiding neurologie. In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 86. Koehler PJ. Herinneringen van (oud-)medewerkers. In: Koehler PJ, Franke CL (red.) Zorg voor Zenuwziek(t)en. 75 jaar neurologische zorg in Heerlen e.o. Heerlen, Zuyderland, 2016.
 87. Voogd J, Koehler PJ. Historic notes on anatomic, physiologic, and clinical research on the cerebellum. In: Manto M, Huisman TAGM, eds. The Cerebellum: From Embryology to Diagnostic Investigations. San Diego: Elsevier BV, 2018: pp. 3-26.
 88. Dirkx TH, Koehler PJ. Trigeminal Autonomic Cephalalgias. Classification, Diagnostic Criteria and Epidemiology. In: Ferrari MD, Haan J, Charles A, Dodick DW, Sakai F (eds.) Oxford Textbook of Headache Syndromes. New York, Oxford University Press, 2020 (10.1093/med/9780198724322.003.0017).
 89. Koehler PJ. “Headache and sex in history” in een Amsterdams voormalig klooster. In: Haan J (red.). Liber Amicorum voor Michel Ferrari 2022.
 90. Koehler PJ, Boes CJ. History of Migraine. In: Handbook of Clinical Neurology. 2023; vol 198: 3-21.
 91. Fleuren K, Koehler PJ. New findings on the Magnus-Rademaker collection. In: Berton M. … Manchester University Press. 202
 92. Koehler PJ. Geschiedenis van het EEG. In: Syllabus KNF-dagen 2024. Speciale editie 75 jarig bestaan. Ned. Ver. v. KNF, 2024, pp.13-22.
 93. Koehler PJ. WFN History. In: Grisold W, Guekht A, Goudier R, Lewis S. The White Book on Global World Neurology. Springer 2025