Programma 2021

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

28e  Jaarvergadering 2021

Vrijdag 26 november.

Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN), Urk

 THEMA: “Tussen leven en dood”

VOORLOPIGE PROGRAMMA (laatste 2 sprekers onder voorbehoud):

13.30 – 14.10 uur Joost Bierens: Geschiedenis van reanimatie

14.10 – 14.45 uur Peter Koehler: Schijndood in de 18e eeuw (Nederland)

14.45 – 15.20 uur Berry Kremer: Geschiedenis van hersendood (en orgaandonatie)

15.20- 15.45 uur Pauze:

15.45 – 16.20 uur Manon Auffret A history of morphine addiction

16.20 – 16.55 uur Bart Lutters. Spina bifida; historische aspecten

16.55 – 17.15 uur  ??  De kunst van grafmonumenten OF Memento mori in de Middeleeuwen

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler@neurohistory.nl 

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie (€ 40) te voldoen. Daartoe kunt U [VOLGT] overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347