Programma 2020

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

27e Jaarvergadering 2020

Vrijdag 27 november

v.a. 13.00 uur

ZOOM MEETING

U ontvangt enkele dagen te voren de link

PROGRAMMA

 THEMA: “Geschiedenis van neuro-infecties”

Voordrachten

13.30 – 14.10 uur Encephalitis lethargica (Gastspreker Paul B. Foley[1])

14.10 – 14.45 uur Poliomyelitis (Walter van Emde Boas)

14.45 – 15.20 uur Herpes labialis als prognostische factor bij bacteriële meningitis (Peter Koehler)

15.20- 15.45 uur Pauze:

15.45 – 16.20 uur Neurosyphilis: brain on fire? (Ingrid Daey Ouwens)

16.20 – 16.55 uur Infecties in de vroege neurochirurgie (Fred Kloet)

16.55 – 17.35 uur De ziekte van Creutzfeldt-Jacob  (Arne Mosch)

V.a. 17.35 uur nog wat napraten

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler@neurohistory.nl 

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 20 €[2] overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347

[1] Paul B. Foley is een Australisch medisch historicus die o.m. bekend is vanwege zijn publicaties op over encephalitis lethargica. Recent publiceerde hij hierover een boek (> 1000 pagina’s!) https://www.springer.com/gp/book/9781493903832

[2] I.v.m. het feit dat we geen museumzaal, rondleiding en lunch hoeven te bekostigen, zal de bijdrage voor 2020 slechts 20€ zijn.