Programma 2019

 26e Jaarvergadering 2019

Vrijdag 22 of 29 november (Boerhaave Museum, Leiden): Thema “Vrouwen in de neurologie”

volgt….

 Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 40 euro overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347.