Programma 2021

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

28e  Jaarvergadering 2021

Vrijdag 26 november.

Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN), Urk

PROGRAMMA: volgt

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler@neurohistory.nl 

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U [VOLGT] overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347