Programma 2022

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

29e Jaarvergadering 2022

Vrijdag 25 november v.a. 10.30 uur

Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland (TMGN)

PROGRAMMA

Ochtendprogramma:

10.30 uur: rondleiding door Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (tmgn.nl)

12.30 uur: lunch

Middagprogramma:

 THEMA: “Nederlandse neurologische eponiemen”

13.30 – 14.05 uur: Mariëlle Padberg: Inleiding over het gebruik van eponiemen in de neurologie

14.05 – 14.40 uur: Richard Donders: De confrontatiemethode volgens Donders

14.40 – 15.15 uur: Bas ter Meulen: Het teken van Rademaker-Garcin

15.15- 15.45 uur Pauze:

15.45 – 16.20 uur Rob Groen: Het Syndroom van Verbiest

16.20 – 16.55 uur Jan Voogd: Behoeft het cerebellum een eponiem? Oorsprong en eerste gebruik van deze anatomische term.

16.55-17.30: Peter Koehler: Het Bruegel syndroom

17.30 uur napraten met drankje & hapje

===============================================

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler AT neurohistory.nl

—————————————

 

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler AT neurohistory.nl

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 50 € (studenten en AIOS 25 €) overmaken naar het rekeningnummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347

(voor de deelnemers aan de lunch wordt € 10 extra gerekend)