Programma en opnames 2022

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

29e Jaarvergadering 2022

Vrijdag 25 november v.a. 10.30 uur

Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland (TMGN)

PROGRAMMA

Ochtendprogramma:

10.30 uur: rondleiding door Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (tmgn.nl)  ————> LINK NAAR OPNAMES

12.30 uur: lunch

Middagprogramma:

 THEMA: “Nederlandse neurologische eponiemen”

13.30 – 14.05 uur: Mariëlle Padberg: Inleiding over het gebruik van eponiemen in de neurologie

14.05 – 14.40 uur: Richard Donders: De confrontatiemethode volgens Donders

14.40 – 15.15 uur: Bart Lutters: Louis Muskens (1872-1937) en de onstuimige opkomst van de Nederlandse neurochirurgie

15.15- 15.45 uur Pauze:

15.45 – 16.20 uur Rob Groen: Het Syndroom van Verbiest

16.20 – 16.55 uur Jan Voogd: Behoeft het cerebellum een eponiem? Oorsprong en eerste gebruik van deze anatomische term.

16.55-17.30: Peter Koehler: Het Bruegel syndroom

17.30 uur napraten met drankje & hapje

===============================================

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler AT neurohistory.nl

—————————————

 

Bent u van plan te deel te nemen? Stuur een e-mail naar pkoehler AT neurohistory.nl

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 50 € (studenten en AIOS 25 €) overmaken naar het rekeningnummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347

(voor de deelnemers aan de lunch wordt € 10 extra gerekend)