Upcoming meetings

Upcoming meetings of neurohistorical interest:

American Academy of Neurology (Los Angeles April 21 – 27, 2018)

 

History Course

Wednesday April 25, 2018 1:00 pm to 3:00 pm: Where is the lesion? I  

Wednesday April 25, 2018 3:30 pm to 5:30 pm: Where is the lesion? II

 

Scientific Platform Session t.b.a.

Presenters

 

International Society for the History of the Neurosciences 2018

Cleveland: see pertinent webpage

 

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

 25e! Jaarvergadering 2018

Vrijdag … november

 

 Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 40 euro overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347.