Upcoming meetings

Upcoming meetings of neurohistorical interest:

American Academy of Neurology (Boston April 22nd – 29th)

 

History Course Tuesday April 25th

Eponymous Women in Neurology I

Eponymous Women in Neurology II

 

Scientific Platform Session, Wednesday April 26th

Presenters

 

European Academy of Neurology (Amsterdam June 24th – 27th)

History Walk in Amsterdam, Saturday June 24th

History Minisymposium, Sunday June 25th

 

 

SECTIE GESCHIEDENIS DER NEUROWETENSCHAPPEN

Van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

 

24e Jaarvergadering 2017

Vrijdag (middag) 17 november

v.a. 12.30 uur

 

Splendor, Amsterdam

Nieuwe Uilenburgerstraat 116, 1011 LX, Amsterdam (vlak achter het Waterlooplein)

 

PROGRAMMA

Geschiedenis van anatomische, fysiologische en klinische aspecten van het cerebellum (met speciale aandacht voor Nederlandse bijdragen)

 

V.a. 12.30 uur ontvangst (koffie/thee)

 

13.15 – 13.55 uur 17e en 18e eeuw met o.a. Willis en Tulp                            Peter Koehler

 

13.55 – 14.35 uur Gall en Flourens over de functie van het cerebellum.        Paul Eling

 

14.35 – 15.15 uur 20e eeuw met o.a. Bolk, Brouwer en Voogd                     Jan Voogd

 

15.15 – 15.45 uur Pauze:

 

15.45 – 16.25 uur Magnus-Rademaker filmcollectie: cerebellectomieën       Kimberley Fleuren

 

16.25 – 17.05 uur: Historische afspecten van cerebellumchirurgie (Oljenick) Rob Groen
17.05 – 17.45 uur (Korte) geschiedenis van gedrags- en cognitieve functies van cerebellum  Philippe Paquier

 

17.45 – 18.30 drankje en hapje

 

Bent u van plan te komen? Stuur een e-mail naar pkoehler@neurohistory.nl

—————————————

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt U 40 euro overmaken naar het gironummer van de penningmeester Dr PJ Koehler te Heerlen inz NVvN. Het rekeningnummer is NL78INGB0007130347.